Belangrijke documenten van JWA Beheer Haaglanden

Een aantal van de veel voorkomende formulieren of documenten kunt u eenvoudig downloaden en uitprinten. Mocht u vragen over de invulling of iets dergelijks hebben, schroomt u dan niet ons even te bellen of te mailen en langskomen mag uiteraard ook altijd.

Om PDF-bestanden op uw computer te kunnen lezen, is externe software nodig. Het gratis programma Adobe Reader leest PDF-bestanden. Beschikt u niet over dit programma, dan kunt u het programma Adobe Reader downloaden.

Onze downloads

Schadeformulier VvE

Dit formulier is geschikt om uw schade aan te geven. Het ingevulde schadeaangifteformulier kunt u vervolgens retourneren naar: JWA Beheer Haaglanden, Postbus 2003, 2241 AR te Wassenaar en/of mailen naar info@jwabeheerhaaglanden.nl.

Naamplaatje

Voor het bestellen van een naamplaatje t.b.v. het bellenbord/brievenbus.

Declaratieformulier

Hiermee kunt u de gemaakte kosten t.b.v. de VvE declararen.

Verhuisbericht

Uw verhuizing of ingebruikname van het appartement/bedrijfsruimte doorgeven.

Gebruikersverklaring Huurder

Bij het in gebruik geven van uw appartement aan een huurder dient u bijgaande verklaring in te vullen en door uw huurder te laten ondertekenen.

Algemene opdrachtvoorwaarden

Algemene opdrachtvoorwaarden t.b.v. bedrijven en leveraciers waar door JWA Beheer Haaglanden namens de VvE opdrachten aan worden verstrekt.

Verschillende soorten volmachten

In bijgaand document leggen wij u uit dat er meerdere soorten volmachten zijn die u kunt afgeven.

Modelreglement 1973

'het witte boekje'

Modelreglement 1983

'het blauwe boekje'

Modelreglement 1992

'het gele boekje'

Modelreglement 2006

'het blauw-groene boekje'

Modelreglement 2017

'het nieuwe boekje'