Woningverbeteringen en de werking van de clausule 10 % gratis extra dekking.


De basis van elke gebouwenverzekering is de herbouwwaarde. De waarde die nodig is om na een Total-loss schade het gebouw weer in oorspronkelijke staat te herbouwen.

Dit geldt ook voor een appartementencomplex. In de herbouwwaarde is over het algemeen een stelpost opgenomen voor een keuken en voor sanitair. Elke woning heeft tenslotte een keuken en sanitaire voorzieningen, een badkamer en toilet.

Een gebruikelijke stelpost bedraagt € 5.000 voor een keuken en € 5.000 voor sanitaire voorzieningen. In de herbouwwaarde van een gebouw is dus over het algemeen een bedrag van € 10.000 per appartement opgenomen voor deze voorzieningen.

In geval de Vereniging van Eigenaars een waardetaxatie voor de verzekering laat verrichten, kan met de taxateur worden afgesproken dat een hoger bedrag aan stelpost per appartement wordt opgenomen. De taxateur zal dit in zijn rapport tot uitdrukking laten komen.

Wat nu als een individuele eigenaar voor eigen rekening een luxere keuken en/of een luxere badkamer inbouwt? Een keuken of badkamer die hoger is dan de stelpost? Bij een schade is de collectieve verzekering van de Vereniging van Eigenaars dan niet voldoende.

In principe is de individuele eigenaar zelf verantwoordelijk voor een eigen verzekering. Dit is eenvoudig op te lossen door het individuele meerwerk, het “eigenarenbelang”, extra mee te verzekeren op de eigen inboedelverzekering. Bij sommige verzekeraars is dit zelfs al standaard meeverzekerd tot een bepaald maximum bedrag.

Wat voor de verbouwing van de keuken of de badkamer geldt, geldt ook voor andere woningverbeteringen, zoals een gespijkerde parketvloer, een luxe stucplafond, e.d. Ook deze investeringen moet de individuele eigenaar laten meeverzekeren op zijn inboedelverzekering en daarbij goede afspraken maken met zijn inboedelverzekeraar.

Wat nu onder inboedel of eigenarenbelang verstaan wordt is een grijs gebied. De basis van het begrip is “aard- en nagelvast” aan het gebouw verbonden. Een ander uitgangspunt is vaak: kan het mee verhuizen?

In de praktijk, bij de afwikkelingen van schades, blijkt vaak dat individuele eigenaren hier onvoldoende rekening mee hebben gehouden.

De VvE Pakketpolis van Meeus biedt hierin een gedeeltelijke oplossing door middels een clausule gratis 10 % extra dekking voor individuele woningverbeteringen te bieden. Extra, dus bovenop de verzekerde herbouwwaarde.

Voor de individuele bewoner is het dus zaak om zich een aantal vragen te stellen:
• Welke individuele investeringen heb ik gedaan die als eigenarenbelang kunnen worden gekwalificeerd?
• Is de collectieve gebouwenverzekering, inclusief stelpost keuken/sanitair, en de 10 % extra dekking voldoende?
• Welke dekking biedt mijn particuliere inboedelverzekering en is op mijn inboedelverzekering nog aanpassing nodig?

Een belangrijke zaak om bij stil te staan! 

Meer nieuws

Strijd met Bouwbesluit levert geen nietigheid besluit op

Een besluit van de vergadering van eigenaars van een VvE, dat in strijd is met de wet of de statuten is nietig. Dit…

04-02-2016 | Lees meer over Strijd met Bouwbesluit levert geen nietigheid besluit op

Onderzoeksplicht voor galerijflats

In 2011 is bij een appartementencomplex in Leeuwarden een galerijvloer bezweken. Uit onderzoek is gebleken dat het hierbij niet om een uitzondering ging,…

04-02-2016 | Lees meer over Onderzoeksplicht voor galerijflats

Wetswijziging VvE's stap dichterbij

Eerder dit jaar heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken het ‘Wetsvoorstel verbetering vereniging van eigenaars’ gepubliceerd waarmee het appartementsrecht in het Burgerlijk Wetboek…

05-01-2016 | Lees meer over Wetswijziging VvE’s stap dichterbij

Woningverbeteringen en de werking van de clausule 10 % gratis extra dekking.

De basis van elke gebouwenverzekering is de herbouwwaarde. De waarde die nodig is om na een Total-loss schade het gebouw weer in oorspronkelijke…

30-11-2015 | Lees meer over Woningverbeteringen en de werking van de clausule 10 % gratis extra dekking.

De Energiebespaarlening

Sinds 8 juni 2015 heeft de Energiebespaarlening er een zusje bij: De VvE Energiebespaarlening.

27-08-2015 | Lees meer over De Energiebespaarlening

Behoort vervanging van het sleutelplan tot onderhoud?

Onlangs heeft het Gerechtshof Amsterdam zich uitgelaten over de vraag of vervanging van een sleutelplan ten behoeve van het appartementencomplex moet worden gezien…

17-03-2014 | Lees meer over Behoort vervanging van het sleutelplan tot onderhoud?

De transformatie van leegstaand vastgoed naar woonruimte voor studenten en jongeren.

Leegstand is ‘hot’. Landelijk staat meer dan 7,5 miljoen vierkante meter aan kantoorruimte leeg. Ongeveer de helft hiervan staat zelfs structureel (drie jaar…

04-04-2013 | Lees meer over De transformatie van leegstaand vastgoed naar woonruimte voor studenten en jongeren.

Plaatsen van dubbelglas ook onder 6% BTW

Het BTW-tarief op arbeidskosten bij renovatie, herstel en tuinonderhoud van woningen in de bestaande bouw is per 1 maart 2013 verlaagd van 21…

04-04-2013 | Lees meer over Plaatsen van dubbelglas ook onder 6% BTW