Wetswijziging VvE’s stap dichterbij

Eerder dit jaar heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken het ‘Wetsvoorstel verbetering vereniging van eigenaars’ gepubliceerd waarmee het appartementsrecht in het Burgerlijk Wetboek wordt aangepast. De doelstelling van die wet is verbetering van het onderhoud aan en stimulering van verduurzaming van appartementencomplexen. Deze doelstelling moet worden gerealiseerd met een wettelijke verplichting voor iedere VvE om het reservefonds te vullen voor onderhoud en herstel van het gebouw. VvE’s kunnen er ter uitvoering van deze verplichting voor kiezen de hoogte van het te reserveren bedrag vast te laten stellen op basis van een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) of door jaarlijks 0,5% van de herbouwwaarde van het complex te reserveren.

Daarnaast bevat het wetsvoorstel regels die het voor VvE’s mogelijk maakt een geldlening af te sluiten en worden de regels met betrekking tot de hoofdelijke aansprakelijkheid verbeterd. Volgens het wetsvoorstel zijn VvE-leden alleen nog voor hun breukdeel in de splitsing aansprakelijk voor de schulden uit de geldlening. Verder gaat bij overdracht van het appartement de aansprakelijkheid voor de schulden uit de geldlening over op de nieuwe eigenaar.

De Ministerraad heeft er op 18 december jl. mee ingestemd het wetsvoorstel aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij de indiening bij de Tweede Kamer. Het streven is om het wetsvoorstel op 1 januari 2017 in werking te laten treden.

Bron: Rijssenbeek Advocaten

Meer nieuws

Strijd met Bouwbesluit levert geen nietigheid besluit op

Een besluit van de vergadering van eigenaars van een VvE, dat in strijd is met de wet of de statuten is nietig. Dit…

04-02-2016 | Lees meer over Strijd met Bouwbesluit levert geen nietigheid besluit op

Onderzoeksplicht voor galerijflats

In 2011 is bij een appartementencomplex in Leeuwarden een galerijvloer bezweken. Uit onderzoek is gebleken dat het hierbij niet om een uitzondering ging,…

04-02-2016 | Lees meer over Onderzoeksplicht voor galerijflats

Wetswijziging VvE's stap dichterbij

Eerder dit jaar heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken het ‘Wetsvoorstel verbetering vereniging van eigenaars’ gepubliceerd waarmee het appartementsrecht in het Burgerlijk Wetboek…

05-01-2016 | Lees meer over Wetswijziging VvE’s stap dichterbij

Woningverbeteringen en de werking van de clausule 10 % gratis extra dekking.

De basis van elke gebouwenverzekering is de herbouwwaarde. De waarde die nodig is om na een Total-loss schade het gebouw weer in oorspronkelijke…

30-11-2015 | Lees meer over Woningverbeteringen en de werking van de clausule 10 % gratis extra dekking.

De Energiebespaarlening

Sinds 8 juni 2015 heeft de Energiebespaarlening er een zusje bij: De VvE Energiebespaarlening.

27-08-2015 | Lees meer over De Energiebespaarlening

Behoort vervanging van het sleutelplan tot onderhoud?

Onlangs heeft het Gerechtshof Amsterdam zich uitgelaten over de vraag of vervanging van een sleutelplan ten behoeve van het appartementencomplex moet worden gezien…

17-03-2014 | Lees meer over Behoort vervanging van het sleutelplan tot onderhoud?

De transformatie van leegstaand vastgoed naar woonruimte voor studenten en jongeren.

Leegstand is ‘hot’. Landelijk staat meer dan 7,5 miljoen vierkante meter aan kantoorruimte leeg. Ongeveer de helft hiervan staat zelfs structureel (drie jaar…

04-04-2013 | Lees meer over De transformatie van leegstaand vastgoed naar woonruimte voor studenten en jongeren.

Plaatsen van dubbelglas ook onder 6% BTW

Het BTW-tarief op arbeidskosten bij renovatie, herstel en tuinonderhoud van woningen in de bestaande bouw is per 1 maart 2013 verlaagd van 21…

04-04-2013 | Lees meer over Plaatsen van dubbelglas ook onder 6% BTW