Vrijwilligersvergoeding per 1 januari 2019 omhoog, ook voor VvE’s

In 2018 mocht een onbelaste vrijwilligersvergoeding worden toegekend van maximaal € 150,-- per maand en maximaal € 1.500,-- per kalenderjaar. Per 1 januari 2019 zijn deze bedragen verhoogd naar € 170,-- per maand en € 1.700,-- per kalenderjaar.

Het voordeel van deze regeling is dat aan vrijwilligers een vergoeding mag worden toegekend, zonder dat die vergoeding hoeft te worden verantwoord ten opzichte van de belastingdienst. Dit voorkomt administratieve lasten.

Het kan voorkomen dat vrijwilligers onkosten maken die genoemde maximale bedragen overstijgen. Voor die gevallen geldt dat gemaakte onkosten altijd mogen worden vergoed, mits die kosten daadwerkelijk zijn gemaakt en bovendien kunnen worden aangetoond door middel van stukken.

Het is goed om te weten dat als de daadwerkelijk gemaakte onkosten boven de maximale bedragen uitkomen, het volledige bedrag dus mag worden vergoed, maar in dat geval dan wel álle onkosten moeten kunnen worden verantwoord door middel van bewijsstukken. Dat geldt dus ook voor de eerste € 1.700,--.

De vrijwilligersvergoeding wordt overigens verhoogd vanwege het grote maatschappelijke belang van vrijwilligerswerk, aldus het kabinet. Dat ook veel VvE’s baat hebben bij vrijwilligerswerk, staat buiten kijf. Veel VvE’s functioneren enkel vanwege de inzet van vrijwilligers.

Het is dan ook een goede zaak dat VvE’s iets meer ruimte krijgen om een passende vergoeding aan vrijwilligers toe te kennen, zonder dat in dat verband een uitgebreide administratie hoeft te worden bijgehouden.

Bron: Rijssenbeek Advocaten 

Meer nieuws

Vrijwilligersvergoeding per 1 januari 2019 omhoog, ook voor VvE’s

Vrijwilligersvergoeding per 1 januari 2019 omhoog, ook voor VvE’s

15-01-2019 | Lees meer over Vrijwilligersvergoeding per 1 januari 2019 omhoog, ook voor VvE’s

JWA Beheer Haaglanden SKW Gecertificeerd

Vanaf 4 juni 2018 mag Chantal de Vries van JWA Beheer Haaglanden zich een SKW gecertificeerde beheerder noemen. 

04-06-2018 | Lees meer over JWA Beheer Haaglanden SKW Gecertificeerd

Het nieuwe Modelreglement 2017

De afgelopen jaren heeft ons kantoor u op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen met betrekking tot een nieuw Modelreglement bij splitsing in…

01-01-2018 | Lees meer over Het nieuwe Modelreglement 2017

Strijd met Bouwbesluit levert geen nietigheid besluit op

Een besluit van de vergadering van eigenaars van een VvE, dat in strijd is met de wet of de statuten is nietig. Dit…

04-02-2016 | Lees meer over Strijd met Bouwbesluit levert geen nietigheid besluit op

Onderzoeksplicht voor galerijflats

In 2011 is bij een appartementencomplex in Leeuwarden een galerijvloer bezweken. Uit onderzoek is gebleken dat het hierbij niet om een uitzondering ging,…

04-02-2016 | Lees meer over Onderzoeksplicht voor galerijflats

Wetswijziging VvE's stap dichterbij

Eerder dit jaar heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken het ‘Wetsvoorstel verbetering vereniging van eigenaars’ gepubliceerd waarmee het appartementsrecht in het Burgerlijk Wetboek…

05-01-2016 | Lees meer over Wetswijziging VvE’s stap dichterbij

Woningverbeteringen en de werking van de clausule 10 % gratis extra dekking.

De basis van elke gebouwenverzekering is de herbouwwaarde. De waarde die nodig is om na een Total-loss schade het gebouw weer in oorspronkelijke…

30-11-2015 | Lees meer over Woningverbeteringen en de werking van de clausule 10 % gratis extra dekking.

De Energiebespaarlening

Sinds 8 juni 2015 heeft de Energiebespaarlening er een zusje bij: De VvE Energiebespaarlening.

27-08-2015 | Lees meer over De Energiebespaarlening

Behoort vervanging van het sleutelplan tot onderhoud?

Onlangs heeft het Gerechtshof Amsterdam zich uitgelaten over de vraag of vervanging van een sleutelplan ten behoeve van het appartementencomplex moet worden gezien…

17-03-2014 | Lees meer over Behoort vervanging van het sleutelplan tot onderhoud?