Strijd met Bouwbesluit levert geen nietigheid besluit op

Een besluit van de vergadering van eigenaars van een VvE, dat in strijd is met de wet of de statuten is nietig. Dit is met zoveel woorden bepaald in art. 2:14 lid 1 BW.

Zeer recent had het Gerechtshof Amsterdam (ECLI:NL:GHAMS:2015:5079) te oordelen of een besluit van een vergadering van eigenaars van een VvE nietig was. De casus was vrij eenvoudig: binnen de VvE was kort gezegd een geschil ontstaan over door eigenaars geplaatste fietsen in de gemeenschappelijke hal, te weten één onder aan de trap op de grond en één hangend aan een beugel aan de muur. De vergadering van eigenaars had het besluit genomen om dit te blijven toestaan resp. te blijven gedogen. In de gerechtelijke procedure werd door een andere eigenaar – die de fietsen weg wilde hebben uit de gemeenschappelijke hal – onder meer gesteld dat een en ander in strijd was met de bepalingen uit het Bouwbesluit en om die reden het besluit om de fietsen te blijven toestaan resp. te blijven gedogen nietig was, want in strijd met de wet.

Het Gerechtshof Amsterdam beantwoordt de vraag of een mogelijke strijd met het Bouwbesluit meebrengt dat het besluit nietig is, ontkennend. Het Bouwbesluit is aldus het Gerechtshof Amsterdam geen wet in formele zin, maar betreft een publiekrechtelijk stelsel van regels met betrekking tot bouwwerken die door het bevoegd gezag worden gehandhaafd. Het Bouwbesluit heeft (dus) niet de strekking de geldigheid van het besluit aan te tasten.

Samengevat zal eventuele strijd met het Bouwbesluit niet kunnen leiden tot nietigheid van een besluit. Van strijd met de wet als bedoeld in art. 2:14 lid 1 BW is dan immers geen sprake.

Bron: Rijssenbeek Advocaten

Meer nieuws

Vrijwilligersvergoeding per 1 januari 2019 omhoog, ook voor VvE’s

Vrijwilligersvergoeding per 1 januari 2019 omhoog, ook voor VvE’s

15-01-2019 | Lees meer over Vrijwilligersvergoeding per 1 januari 2019 omhoog, ook voor VvE’s

JWA Beheer Haaglanden SKW Gecertificeerd

Vanaf 4 juni 2018 mag Chantal de Vries van JWA Beheer Haaglanden zich een SKW gecertificeerde beheerder noemen. 

04-06-2018 | Lees meer over JWA Beheer Haaglanden SKW Gecertificeerd

Het nieuwe Modelreglement 2017

De afgelopen jaren heeft ons kantoor u op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen met betrekking tot een nieuw Modelreglement bij splitsing in…

01-01-2018 | Lees meer over Het nieuwe Modelreglement 2017

Strijd met Bouwbesluit levert geen nietigheid besluit op

Een besluit van de vergadering van eigenaars van een VvE, dat in strijd is met de wet of de statuten is nietig. Dit…

04-02-2016 | Lees meer over Strijd met Bouwbesluit levert geen nietigheid besluit op

Onderzoeksplicht voor galerijflats

In 2011 is bij een appartementencomplex in Leeuwarden een galerijvloer bezweken. Uit onderzoek is gebleken dat het hierbij niet om een uitzondering ging,…

04-02-2016 | Lees meer over Onderzoeksplicht voor galerijflats

Wetswijziging VvE's stap dichterbij

Eerder dit jaar heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken het ‘Wetsvoorstel verbetering vereniging van eigenaars’ gepubliceerd waarmee het appartementsrecht in het Burgerlijk Wetboek…

05-01-2016 | Lees meer over Wetswijziging VvE’s stap dichterbij

Woningverbeteringen en de werking van de clausule 10 % gratis extra dekking.

De basis van elke gebouwenverzekering is de herbouwwaarde. De waarde die nodig is om na een Total-loss schade het gebouw weer in oorspronkelijke…

30-11-2015 | Lees meer over Woningverbeteringen en de werking van de clausule 10 % gratis extra dekking.

De Energiebespaarlening

Sinds 8 juni 2015 heeft de Energiebespaarlening er een zusje bij: De VvE Energiebespaarlening.

27-08-2015 | Lees meer over De Energiebespaarlening

Behoort vervanging van het sleutelplan tot onderhoud?

Onlangs heeft het Gerechtshof Amsterdam zich uitgelaten over de vraag of vervanging van een sleutelplan ten behoeve van het appartementencomplex moet worden gezien…

17-03-2014 | Lees meer over Behoort vervanging van het sleutelplan tot onderhoud?