Plaatsen van dubbelglas ook onder 6% BTW

Plaatsen van dubbelglas ook onder 6% BTW

Het BTW-tarief op arbeidskosten bij renovatie, herstel en tuinonderhoud van woningen in de bestaande bouw is per 1 maart 2013 verlaagd van 21 naar 6 procent. De verlaging is ingegaan per 1 maart, is tijdelijk en duurt tot 1 maart 2014. Het 6 procent BTW-tarief is van toepassing op het vernieuwen, vergroten, herstellen of vervangen en onderhouden van (delen van) de woning, waaronder het plaatsen van dubbelglas. Ook aanleg en onderhoud van de tuin valt onder het 6 procent BTW-tarief.De 6 procent is alleen van toepassing op de arbeidskosten en niet op de gebruikte materialen.

De maatregel is onderdeel van het woningmarktakkoord en bestemd voor bouwbedrijven, schilders-, afbouw- en onderhoudsbedrijven, klusbedrijven en installatiebedrijven.
Het moment waarop de dienst wordt afgerond, is bepalend voor het antwoord op de vraag of het verlaagde tarief van toepassing is. Het verlaagde tarief is alleen van toepassing als de dienst is afgerond op of na 1 maart 2013 en vóór 1 maart 2014. Dit betekent dat als er deelfacturen worden uitgereikt in de periode van 1 maart 2013 tot en met 28 februari 2014, terwijl de dienst wordt afgerond in maart 2014, het algemene BTW-tarief van toepassing is op die deelfacturen. Indien er vóór 1 maart 2013 deelfacturen met  toepassing van het algemene tarief zijn uitgereikt en de dienst wordt afgerond in de periode ná 28 februari 2013 tot 1 maart 2014, dan dient op de definitieve factuur het verlaagde BTW-tarief te worden toegepast.

De Glas Branche Organisatie (GBO), de werkgeversorganisatie voor de vlakglasbranche, startte eind vorig jaar een lobby gestart om het plaatsen van hoogwaardig isolatieglas onder te brengen in het 6 procent BTW-tarief. ‘Hiermee wordt de werkgelegenheid in de glasbranche gestimuleerd en de ongelijke behandeling van isolerende maatregelen in woningen in ons belastingstelsel weggenomen. Tevens zorgt het stimuleren van isolatiewerkzaamheden aan woningen voor een lagere CO2-uitstoot, waardoor een aanzienlijke bijdrage wordt geleverd aan het behalen van duurzaamheids- en energiedoelstellingen’, aldus GBO.

www.rijksoverheid.nl

Meer nieuws

Strijd met Bouwbesluit levert geen nietigheid besluit op

Een besluit van de vergadering van eigenaars van een VvE, dat in strijd is met de wet of de statuten is nietig. Dit…

04-02-2016 | Lees meer over Strijd met Bouwbesluit levert geen nietigheid besluit op

Onderzoeksplicht voor galerijflats

In 2011 is bij een appartementencomplex in Leeuwarden een galerijvloer bezweken. Uit onderzoek is gebleken dat het hierbij niet om een uitzondering ging,…

04-02-2016 | Lees meer over Onderzoeksplicht voor galerijflats

Wetswijziging VvE's stap dichterbij

Eerder dit jaar heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken het ‘Wetsvoorstel verbetering vereniging van eigenaars’ gepubliceerd waarmee het appartementsrecht in het Burgerlijk Wetboek…

05-01-2016 | Lees meer over Wetswijziging VvE’s stap dichterbij

Woningverbeteringen en de werking van de clausule 10 % gratis extra dekking.

De basis van elke gebouwenverzekering is de herbouwwaarde. De waarde die nodig is om na een Total-loss schade het gebouw weer in oorspronkelijke…

30-11-2015 | Lees meer over Woningverbeteringen en de werking van de clausule 10 % gratis extra dekking.

De Energiebespaarlening

Sinds 8 juni 2015 heeft de Energiebespaarlening er een zusje bij: De VvE Energiebespaarlening.

27-08-2015 | Lees meer over De Energiebespaarlening

Behoort vervanging van het sleutelplan tot onderhoud?

Onlangs heeft het Gerechtshof Amsterdam zich uitgelaten over de vraag of vervanging van een sleutelplan ten behoeve van het appartementencomplex moet worden gezien…

17-03-2014 | Lees meer over Behoort vervanging van het sleutelplan tot onderhoud?

De transformatie van leegstaand vastgoed naar woonruimte voor studenten en jongeren.

Leegstand is ‘hot’. Landelijk staat meer dan 7,5 miljoen vierkante meter aan kantoorruimte leeg. Ongeveer de helft hiervan staat zelfs structureel (drie jaar…

04-04-2013 | Lees meer over De transformatie van leegstaand vastgoed naar woonruimte voor studenten en jongeren.

Plaatsen van dubbelglas ook onder 6% BTW

Het BTW-tarief op arbeidskosten bij renovatie, herstel en tuinonderhoud van woningen in de bestaande bouw is per 1 maart 2013 verlaagd van 21…

04-04-2013 | Lees meer over Plaatsen van dubbelglas ook onder 6% BTW