Onderzoeksplicht voor galerijflats

In 2011 is bij een appartementencomplex in Leeuwarden een galerijvloer bezweken. Uit onderzoek is gebleken dat het hierbij niet om een uitzondering ging, maar dat bij meerdere appartementencomplexen vergelijkbare problemen aanwezig kunnen zijn. Minister Blok heeft om die reden per 1 januari 2016 een onderzoeksplicht ingesteld voor galerijflats.

Op basis van deze onderzoeksplicht dient een eigenaar van een galerijflat, of degene die uit andere hoofde bevoegd is, vóór 1 juli 2017 een onderzoek te laten uitvoeren naar de constructieve veiligheid van de aanwezige galerij- en balkonvloeren. Als uit het onderzoek blijkt dat de constructie onvoldoende is, dient de eigenaar maatregelen te treffen. Het onderzoek behoeft overigens niet te worden uitgevoerd wanneer voor 1 januari 2016 een vergelijkbaar rapport is goedgekeurd door de gemeente.

Uitkragende gewapende betonnen vloeren
Het bedoelde onderzoek dient te worden uitgevoerd overeenkomstig SBR-publicatie 248 ‘Constructieve veiligheid van uitkragende galerijplaten – Tweede herziene uitgave’. In de CUR-publicatie wordt aangegeven dat het specifiek gaat om de constructieve veiligheid van uitstekende galerij- of balkonvloeren die vast zijn gestort aan de binnenvloeren van de woningen. Een direct zichtbaar kenmerk van dergelijke galerijvloeren is veelal het ontbreken van consoles onder de vloeren. De gebreken doen zich met name voor bij appartementencomplexen die zijn gerealiseerd in de periode tussen 1950 en 1970.

Gemeenten kunnen het onderzoeksrapport opvragen en op grond van de Woningwet handhavend optreden als niet wordt voldaan aan deze onderzoeks- en zorgplicht.

Het is dus belangrijk dat VvE’s tijdig nagaan of zij verplicht zijn tot het uitvoeren van een onderzoek aan de balkon- dan wel galerijvloeren.

Bron: Rijssenbeek Advocaten

Meer nieuws

Strijd met Bouwbesluit levert geen nietigheid besluit op

Een besluit van de vergadering van eigenaars van een VvE, dat in strijd is met de wet of de statuten is nietig. Dit…

04-02-2016 | Lees meer over Strijd met Bouwbesluit levert geen nietigheid besluit op

Onderzoeksplicht voor galerijflats

In 2011 is bij een appartementencomplex in Leeuwarden een galerijvloer bezweken. Uit onderzoek is gebleken dat het hierbij niet om een uitzondering ging,…

04-02-2016 | Lees meer over Onderzoeksplicht voor galerijflats

Wetswijziging VvE's stap dichterbij

Eerder dit jaar heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken het ‘Wetsvoorstel verbetering vereniging van eigenaars’ gepubliceerd waarmee het appartementsrecht in het Burgerlijk Wetboek…

05-01-2016 | Lees meer over Wetswijziging VvE’s stap dichterbij

Woningverbeteringen en de werking van de clausule 10 % gratis extra dekking.

De basis van elke gebouwenverzekering is de herbouwwaarde. De waarde die nodig is om na een Total-loss schade het gebouw weer in oorspronkelijke…

30-11-2015 | Lees meer over Woningverbeteringen en de werking van de clausule 10 % gratis extra dekking.

De Energiebespaarlening

Sinds 8 juni 2015 heeft de Energiebespaarlening er een zusje bij: De VvE Energiebespaarlening.

27-08-2015 | Lees meer over De Energiebespaarlening

Behoort vervanging van het sleutelplan tot onderhoud?

Onlangs heeft het Gerechtshof Amsterdam zich uitgelaten over de vraag of vervanging van een sleutelplan ten behoeve van het appartementencomplex moet worden gezien…

17-03-2014 | Lees meer over Behoort vervanging van het sleutelplan tot onderhoud?

De transformatie van leegstaand vastgoed naar woonruimte voor studenten en jongeren.

Leegstand is ‘hot’. Landelijk staat meer dan 7,5 miljoen vierkante meter aan kantoorruimte leeg. Ongeveer de helft hiervan staat zelfs structureel (drie jaar…

04-04-2013 | Lees meer over De transformatie van leegstaand vastgoed naar woonruimte voor studenten en jongeren.

Plaatsen van dubbelglas ook onder 6% BTW

Het BTW-tarief op arbeidskosten bij renovatie, herstel en tuinonderhoud van woningen in de bestaande bouw is per 1 maart 2013 verlaagd van 21…

04-04-2013 | Lees meer over Plaatsen van dubbelglas ook onder 6% BTW