Het nieuwe Modelreglement 2017

De afgelopen jaren heeft ons kantoor u op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen met betrekking tot een nieuw Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten, dat wordt opgesteld in opdracht van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.

Op 19 december 2017 is het nieuwe Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten ingeschreven in de openbare registers, hierna te noemen: ‘MR 2017’. De tekst van het MR 2017 is te vinden via deze link.

De inschrijving van het nieuwe MR 2017 heeft geen gevolgen voor de bestaande splitsingen. Het MR 2017 komt namelijk niet in de plaats van de eerdere modelreglementen, maar zal bestaan naast het MR 1973, het MR 1983, het MR 1992 en het MR 2006.

Het MR 2017 houdt onder meer rekening met de nieuwe wettelijke regels, die vanaf 1 januari 2018 van toepassing zijn als gevolg van de Wet Verbetering Functioneren VvE’s. Daarnaast zijn in het MR 2017 ook de nodige wijzigingen en aanvullingen opgenomen ten opzichte van het bepaalde in het MR 2006, waardoor het MR 2017 beter aansluit bij de laatste jurisprudentie.

Het MR 2017 zal in de praktijk als basis worden gebruikt bij het opstellen van (nieuwe) splitsingsakten en/of het wijzigen van bestaande splitsingsakten. Uiteraard kan bij het opstellen van een splitsingsakte ook nog steeds gewoon aansluiting worden gezocht bij één van de eerdere modelreglementen.

Bron: Rijssenbeek Advocaten 

Meer nieuws

Vrijwilligersvergoeding per 1 januari 2019 omhoog, ook voor VvE’s

Vrijwilligersvergoeding per 1 januari 2019 omhoog, ook voor VvE’s

15-01-2019 | Lees meer over Vrijwilligersvergoeding per 1 januari 2019 omhoog, ook voor VvE’s

JWA Beheer Haaglanden SKW Gecertificeerd

Vanaf 4 juni 2018 mag Chantal de Vries van JWA Beheer Haaglanden zich een SKW gecertificeerde beheerder noemen. 

04-06-2018 | Lees meer over JWA Beheer Haaglanden SKW Gecertificeerd

Het nieuwe Modelreglement 2017

De afgelopen jaren heeft ons kantoor u op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen met betrekking tot een nieuw Modelreglement bij splitsing in…

01-01-2018 | Lees meer over Het nieuwe Modelreglement 2017

Strijd met Bouwbesluit levert geen nietigheid besluit op

Een besluit van de vergadering van eigenaars van een VvE, dat in strijd is met de wet of de statuten is nietig. Dit…

04-02-2016 | Lees meer over Strijd met Bouwbesluit levert geen nietigheid besluit op

Onderzoeksplicht voor galerijflats

In 2011 is bij een appartementencomplex in Leeuwarden een galerijvloer bezweken. Uit onderzoek is gebleken dat het hierbij niet om een uitzondering ging,…

04-02-2016 | Lees meer over Onderzoeksplicht voor galerijflats

Wetswijziging VvE's stap dichterbij

Eerder dit jaar heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken het ‘Wetsvoorstel verbetering vereniging van eigenaars’ gepubliceerd waarmee het appartementsrecht in het Burgerlijk Wetboek…

05-01-2016 | Lees meer over Wetswijziging VvE’s stap dichterbij

Woningverbeteringen en de werking van de clausule 10 % gratis extra dekking.

De basis van elke gebouwenverzekering is de herbouwwaarde. De waarde die nodig is om na een Total-loss schade het gebouw weer in oorspronkelijke…

30-11-2015 | Lees meer over Woningverbeteringen en de werking van de clausule 10 % gratis extra dekking.

De Energiebespaarlening

Sinds 8 juni 2015 heeft de Energiebespaarlening er een zusje bij: De VvE Energiebespaarlening.

27-08-2015 | Lees meer over De Energiebespaarlening

Behoort vervanging van het sleutelplan tot onderhoud?

Onlangs heeft het Gerechtshof Amsterdam zich uitgelaten over de vraag of vervanging van een sleutelplan ten behoeve van het appartementencomplex moet worden gezien…

17-03-2014 | Lees meer over Behoort vervanging van het sleutelplan tot onderhoud?