De VvE en algemene voorwaarden, welke zijn van toepassing?

In de praktijk merken we dat bij VvE’s en opdrachtnemers onduidelijk kan bestaan met betrekking tot het overeenkomen van algemene voorwaarden. Onlangs speelde bij de rechtbank Rotterdam de vraag welke algemene voorwaarden van toepassing waren op een opdracht.

In de kwestie had de VvE een offerte opgevraagd met betrekking tot schilderwerk. De VvE had bij de offerteaanvraag een uitgebreide technische omschrijving gevoegd waarin onder meer werd ingegaan op algemene voorwaarden die van toepassing waren. De VvE verwijst naar de STABU Standaard 2012 en de UAV 2012. In de daaropvolgende offerte van de schilder werd verwezen naar andere algemene voorwaarden, te weten de AVC. In haar opdrachtbevestiging gaat de VvE akkoord met de offerte door de schilder, waarbij de VvE ongelukkigerwijs de AVC als bijlage bijvoegt. De VvE gaat in haar bevestiging echter niet in op welke algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Vervolgens ontstaat een geschil tussen de VvE en de schilder, waarbij onder meer de discussie speelt welke algemene voorwaarden van toepassing zijn. Uiteindelijk wordt door de rechter geoordeeld dat als in een uitnodiging tot het doen van een aanbod voldoende duidelijk naar algemene voorwaarden is verwezen, het op de weg ligt van degene die op de uitnodiging ingaat om goed duidelijk te maken dat diegene de toepasselijkheid van eigen afwijkende algemene voorwaarden wil bewerkstelligen.

De VvE heeft in het eerste stuk van de keten van schriftelijke contacten (het ‘aanbod’) voldoende duidelijk naar de algemene voorwaarden verwezen die zij van toepassing wilde verklaren op de te sluiten overeenkomst. Hierdoor lag het op de weg van de schilder om de toepasselijkheid van die algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand te wijzen. Doordat de schilder dat niet heeft gedaan, komt aan de (tweede) verwijzing door de schilder naar andere algemene voorwaarden geen werking toe. Dat de VvE de opdracht heeft bevestigd met daarbij als bijlage de algemene voorwaarden van de schilder (de AVC) doet daar niet aan af. Hieruit volgt immers niet dat de VvE afstand had willen doen van de toepasselijkheid van ‘haar’ algemene voorwaarden. Hierin speelt mee dat de VvE niet expliciet verwijst naar de AVC.

Kort en goed komt het erop neer dat een VvE er in ieder geval goed aan doet om duidelijk te zijn in het van toepassing verklaren van algemene voorwaarden op een overeenkomst. Daarnaast is het net zo van belang om de algemene voorwaarden van de andere partij expliciet van de hand te wijzen.

Bron: Rijssenbeek Advocaten

  

Meer nieuws

De Voorse VvE Beheer per januari 2020!

Per januari 2020 verandert de naam JWA Beheer Haaglanden in De Voorse VvE Beheer. 

01-11-2019 | Lees meer over De Voorse VvE Beheer per januari 2020!

Bankrekening openen lastig voor VvE

Het wordt vooral voor grotere verenigingen van eigenaren (VvE) steeds lastiger om voldoende banken bereid te vinden om daar het geld voor de…

27-10-2019 | Lees meer over Bankrekening openen lastig voor VvE

De VvE en algemene voorwaarden, welke zijn van toepassing?

In de praktijk merken we dat bij VvE’s en opdrachtnemers onduidelijk kan bestaan met betrekking tot het overeenkomen van algemene voorwaarden. Onlangs speelde…

27-10-2019 | Lees meer over De VvE en algemene voorwaarden, welke zijn van toepassing?

Is verkoper van een appartement aansprakelijk voor gebreken in gemeenschappelijke gedeelten?

Bij koop van een appartement dient niet alleen de financiële situatie van de VvE en de bouwkundige staat van het appartement zelf te…

27-10-2019 | Lees meer over Is verkoper van een appartement aansprakelijk voor gebreken in gemeenschappelijke gedeelten?

VvE rechtspraak en klare taal

Kenmerkend voor het in eigendom hebben van een appartementsrecht is dat voorschotbijdragen betaald moeten worden. De meeste eigenaars van appartementsrechten zijn hiervan op…

27-10-2019 | Lees meer over VvE rechtspraak en klare taal

De notulen, een veelbesproken onderwerp binnen VvE’s

Binnen de VvE’s wil nog wel eens discussie ontstaan met betrekking tot de inhoud van de notulen en verzoeken van leden om de…

27-10-2019 | Lees meer over De notulen, een veelbesproken onderwerp binnen VvE’s

Vanaf januari 2020 gaat JWA Beheer Haaglanden verder onder de naam 'De Voorse VvE Beheer'. Voor u als VvE verandert er niet al…

27-10-2019 | Lees meer over Vanaf januari 2020 verandert JWA Beheer Haaglanden in ‘De Voorse VvE Beheer’!

Vrijwilligersvergoeding per 1 januari 2019 omhoog, ook voor VvE’s

Vrijwilligersvergoeding per 1 januari 2019 omhoog, ook voor VvE’s

15-01-2019 | Lees meer over Vrijwilligersvergoeding per 1 januari 2019 omhoog, ook voor VvE’s

JWA Beheer Haaglanden SKW Gecertificeerd

Vanaf 4 juni 2018 mag Chantal de Vries van JWA Beheer Haaglanden zich een SKW gecertificeerde beheerder noemen. 

04-06-2018 | Lees meer over JWA Beheer Haaglanden SKW Gecertificeerd

Het nieuwe Modelreglement 2017

De afgelopen jaren heeft ons kantoor u op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen met betrekking tot een nieuw Modelreglement bij splitsing in…

01-01-2018 | Lees meer over Het nieuwe Modelreglement 2017