De Energiebespaarlening

Sinds 8 juni 2015 heeft de Energiebespaarlening er een zusje bij: De VvE Energiebespaarlening. Hiermee kunnen VvE’s een lening afsluiten voor het treffen van energiebesparende maatregelen. Een geldlening zonder hypothecaire zekerheid en tegen een aantrekkelijke vaste rente van momenteel 2,8% bij 10 jaar en 3,3% bij 15 jaar. Aflossing vindt plaats op basis van maandannuïteiten of anderszins geheel of gedeeltelijk boetevrij.

De VvE Energiebespaarlening staat open voor complexen met tenminste 10 appartementsrechten (betreffende een wooneenheid) en heeft een omvang van minimaal € 25.000,00 en maximaal € 5.000.000,00. Toetsing en verstrekking van de geldlening (in de vorm van een bouwkrediet) geschiedt door SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten). De geldlening wordt vastgelegd in een notariële akte van geldlening.

Uit de bijbehorende Maatregelenlijst volgt dat daarbij gedacht kan worden aan gevelisolatie/spouwmuurisolatie, dakisolatie, vloerisolatie, hoogrendementsbeglazing, isolerende gevelpanelen, warmtepomp, zonneboiler, installatie voor warmteterugwinning, energiezuinige gelijkstroompomp en/of gelijkstroomventilator, vraaggestuurde ventilatie, hoogrendementsketel, warmtekrachtkoppeling, zonnepanelen, led-verlichting in gezamenlijke ruimten, besparingssysteem voor verlichting door licht- of bewegingssensoren en/of dimregeling of energieprestatieverbetering van de bestaande lift.

Uit de Voorwaarden blijkt, dat aan het aangaan van een VvE Energiebespaarlening een zorgvuldige besluitvorming ten grondslag moet liggen. Daarbij moet niet alleen voldaan worden aan de wettelijke en reglementaire quorumeisen en stemverhoudingen maar moet ook duidelijk zijn, dat er wordt ingestemd met het besluit om als VvE een lening aan te gaan voor energiebesparende maatregelen waarbij de hoofdsom en condities van de lening zijn benoemd; voorts dat het aangaan van de lening leidt tot een verhoging/aanpassing van de maandelijkse voorschotbijdragen; voorts dat het besluit van de vergadering is aangenomen met een gekwalificeerde meerderheid van stemmen als genoemd in het splitsingsreglement en tenslotte dat de leden van de VvE zijn voorzien van een korte beschrijving van de gevolgen van het aangaan van de lening door de VvE voor de leden van de VvE zelf. In de betreffende vergadering dienen bovendien de volgende aspecten aan bod te komen:

  • De eigenaars/bewoners dienen expliciet gewezen te worden op de mogelijkheid tot het inroepen van vernietiging van het besluit op de voet van artikel 5:130 lid 2 BW;
  • De eigenaars dienen expliciet gewezen te worden op het feit dat bij de besluitvorming van de VvE er geen rekening gehouden is met de individuele financiële situatie van elk afzonderlijk lid van de VvE;
  • De eigenaars dienen expliciet gewezen te worden op het feit dat hij of zij ingeval van wanbetaling door de VvE hoofdelijk aansprakelijk gesteld kan worden voor de restantschuld van de VvE Energiebespaarlening, een en ander gemaximeerd tot zijn of haar breukdeel.

In aansluiting op voorgaande aspecten zal het bestuur van de VvE de definitieve aanvraag voor de VvE Energiebespaarlening eerst bij SVn kunnen indienen, nadat de vernietigingstermijn van een maand is verstreken dan wel de vernietigingsprocedure in zijn geheel zal zijn afgerond.

Verdere informatie over de VvE Energiebespaarlening bij mrs. Norbert Rijssenbeek en Tom Gilsing of via de website: www.ikinvesteerslim.nl/VvE

Bron: Rijssenbeek Advocaten
 

Meer nieuws

Strijd met Bouwbesluit levert geen nietigheid besluit op

Een besluit van de vergadering van eigenaars van een VvE, dat in strijd is met de wet of de statuten is nietig. Dit…

04-02-2016 | Lees meer over Strijd met Bouwbesluit levert geen nietigheid besluit op

Onderzoeksplicht voor galerijflats

In 2011 is bij een appartementencomplex in Leeuwarden een galerijvloer bezweken. Uit onderzoek is gebleken dat het hierbij niet om een uitzondering ging,…

04-02-2016 | Lees meer over Onderzoeksplicht voor galerijflats

Wetswijziging VvE's stap dichterbij

Eerder dit jaar heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken het ‘Wetsvoorstel verbetering vereniging van eigenaars’ gepubliceerd waarmee het appartementsrecht in het Burgerlijk Wetboek…

05-01-2016 | Lees meer over Wetswijziging VvE’s stap dichterbij

Woningverbeteringen en de werking van de clausule 10 % gratis extra dekking.

De basis van elke gebouwenverzekering is de herbouwwaarde. De waarde die nodig is om na een Total-loss schade het gebouw weer in oorspronkelijke…

30-11-2015 | Lees meer over Woningverbeteringen en de werking van de clausule 10 % gratis extra dekking.

De Energiebespaarlening

Sinds 8 juni 2015 heeft de Energiebespaarlening er een zusje bij: De VvE Energiebespaarlening.

27-08-2015 | Lees meer over De Energiebespaarlening

Behoort vervanging van het sleutelplan tot onderhoud?

Onlangs heeft het Gerechtshof Amsterdam zich uitgelaten over de vraag of vervanging van een sleutelplan ten behoeve van het appartementencomplex moet worden gezien…

17-03-2014 | Lees meer over Behoort vervanging van het sleutelplan tot onderhoud?

De transformatie van leegstaand vastgoed naar woonruimte voor studenten en jongeren.

Leegstand is ‘hot’. Landelijk staat meer dan 7,5 miljoen vierkante meter aan kantoorruimte leeg. Ongeveer de helft hiervan staat zelfs structureel (drie jaar…

04-04-2013 | Lees meer over De transformatie van leegstaand vastgoed naar woonruimte voor studenten en jongeren.

Plaatsen van dubbelglas ook onder 6% BTW

Het BTW-tarief op arbeidskosten bij renovatie, herstel en tuinonderhoud van woningen in de bestaande bouw is per 1 maart 2013 verlaagd van 21…

04-04-2013 | Lees meer over Plaatsen van dubbelglas ook onder 6% BTW