Kwaliteitsborging

JWA Beheer Haaglanden is aangesloten bij VGM NL:

JWA Beheer Haaglanden is lid van Vastgoedmanagement Nederland (VGM NL), een brancheorganisatie en belangenbehartiger voor professionele vastgoed- en VvE-managers in Nederland. Een belangrijke doelstelling van VGM NL is het professionaliseren van de vastgoedmanagementsector als geheel en de Vastgoed- en VvE-manager in het bijzonder.

JWA Beheer Haaglanden is SKW gecertificeerd

JWA Beheer Haaglanden is gecertificeerd door het SKW als Beheerder van Vereniging van Eigenaars. De SKW certificatie geeft houvast bij het waarborgen van kwaliteit. De certificaten worden continu afgestemd op de ontwikkelingen en behoeftes van de markt.

De eisen en normen voor een beheerder van VvE’s zijn vastgelegd in de Nationale beoordelingsrichtlijn (BRL) 5016 waar JWA Beheer Haaglanden jaarlijks op wordt getoetst en waarmee wordt gewaarborgd dat de beheerder kennis van zaken heeft.